Posiedzenia Rady Wydziału WPT 2011

załączone pliki
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1» [ 22.21 kB ]
WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SKŁAD OSOBOWY
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2» [ 12.03 kB ]
RADA BIBLIOTECZNA
Załącznik nr 3 Załącznik nr 3» [ 14.49 kB ]
WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Załącznik nr 4 Załącznik nr 4» [ 27.33 kB ]
LISTA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO OCENY W ROKU 2011
Załącznik nr 5 Załącznik nr 5» [ 28.21 kB ]
Protokół hospitacji Wydział Przyrodniczo - Techniczny
Załącznik nr 6 Załącznik nr 6» [ 30.01 kB ]
PLAN HOSPITACJI
Załącznik nr  7 Załącznik nr 7» [ 73.17 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Stacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2011-2012
Załącznik nr 8 Załącznik nr 8» [ 78.45 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Stacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2010-2011
Załącznik nr 9 Załącznik nr 9» [ 78.48 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Stacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2009-2010
Załącznik nr 10 Załącznik nr 10» [ 71.00 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Niestacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2011-2012
Załącznik nr 11 Załącznik nr 11» [ 73.13 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Niestacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2010-2011
Załącznik nr 12 Załącznik nr 12» [ 73.17 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Niestacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2009-2010
Załącznik nr 14 Załącznik nr 14» [ 13.87 kB ]
NAUCZYCIELE AKADEMICCY WYDZIAŁU PRZYRODNICZO – TECHNICZNEGO W KOMISJACH UCZELNIANYCH, PROPOZYCJE
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1» [ 3.07 kB ]
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Fizjoterapia
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2» [ 3.07 kB ]
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Wychowanie fizyczne
Załącznik nr 3 Załącznik nr 3» [ 20.41 kB ]
Komisje programowe opracowujące efekty kształcenia w zakresie KRK
Załącznik nr 4 Załącznik nr 4» [ 310.88 kB ]
Statut SKN z zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Załącznik nr 5 Załącznik nr 5» [ 29.36 kB ]
DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW, WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH
Załącznik nr 6 Załącznik nr 6» [ 28.98 kB ]
Terminarz praktyk zawodowych na rok akademicki 2011/ 2012 dla kierunku fizjoterapia
Załącznik nr 7 Załącznik nr 7» [ 50.71 kB ]
Program praktyki w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II roku – 4 sem. kierunek fizjoterapia
Załącznik nr 8 Załącznik nr 8» [ 62.70 kB ]
Program praktyki w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych III roku – 5 sem. kierunek fizjoterapia
Załącznik nr 9 Załącznik nr 9» [ 59.43 kB ]
Program praktyki w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych III roku – 6 sem. kierunek fizjoterapia
Załącznik nr 10 Załącznik nr 10» [ 78.56 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Stacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2010-2011
Załącznik nr 11 Załącznik nr 11» [ 83.60 kB ]
Ramowy Rozkład Zajęć Studia Stacjonarne Rok akademicki rozpoczęcia 2009-2010
Załącznik nr 12 Załącznik nr 12» [ 24.59 kB ]
Program kursów