Protokoły z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodnicz-Technicznego