‹ powrót

Kierunki

Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze prowadzi Studia licencjackie 1 stopnia na kierunkach:

         

Studia przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu. Absolwenci są uprawnieni do wykonywania kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny oraz promocji zdrowia.  
[dalej ...]
         
Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, Świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.  
[dalej...]
            
Studia zawodowe na kierunku "Wychowanie fizyczne" przygotowują do pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów.
[dalej ...]


Nasi studenci kształcą się w przyjaznej atmosferze i pięknym, pełnym zieleni, otoczeniu.