‹ powrót

FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

Studia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne) przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu. Absolwenci są uprawnieni do wykonywania kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny oraz promocji zdrowia.

Przygotowujemy przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług fizjoterapeutycznych w zakresie kształcenia, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów.

Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w placówkach o działaniu profilaktycznym oraz terapeutycznym i rehabilitacyjnym w:

- szpitalach wojewódzkich, miejskich, uzdrowiskach i innych,
- uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych,
- przychodniach rehabilitacyjnych,
- poradniach rehabilitacji leczniczej przy wojewódzkich,
- miejskich przychodniach specjalistycznych,
- zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej,
- zakładach aktywizacji zawodowej,
- specjalistycznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
- przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych,
- gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym,
- domach pomocy społecznej
- domach dziecka
- ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji,
- gabinetach prywatnych,
- salonach SPA.