‹ powrót

Aktualności

!!! UWAGA !!! ZMIANA STRONY WYDZIAŁU !!! ›
AKTUALNĄ STRONĄ WYDZIAŁU JEST STRONA http://wpt.kpswjg.pl/
UWAGA! Pielęgniarstwo pomostowe ›
Informujemy, że nasza Uczelnia nie uzyskała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego do studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo, które miały rozpocząć się wiosną 2012 r....
Termin zwrotu do Dziekanatu WPT protokołów zaliczeń przedmiotu!!! ›
Protokoły zaliczeń przedmiotów z semestru zimowego roku akademickiego 2011-2012 należy zwrócić do Dziekanatu WPT ostatecznie do dnia 27.01.2012 roku (nie dotyczy to...
Wykładowcy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ›
Uwaga wykładowcy, którzy byli hospitowani na zajęciach proszeni są o pobranie arkusza oceny nauczyciela akademickiego w dziekanacie. Wypełniony arkusz należy zwrócic w terminie do dnia 31...