Zespoły przedmiotowe

CELE DZIAŁANIA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

1.Ujednolicenie wymagań programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.
2. Korelacja w zakresie treści i programów nauczania.
3. Doradztwo metodyczne wobec nowozatrudnionych nauczycieli.
4. Dbałość o spójność i wymianę w zakresie warsztatów pracy.
5. Ujednolicenie i standaryzacja narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności studentów:
- Testy przedmiotowe;
- Banki pytań.
6. Opracowywanie tematów prac dyplomowych zgodnie z zasadami metodologii pisania prac. 

załączone pliki