Wyniki rekrutacji

Informujemy, że nie udzielamy telefonicznych informacji o wynikach rekrutacji. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej dnia 29.09.2011 r. do godz. 15.00.

załączone pliki