Wykładowcy : Wychowanie Fizyczne

mgr Bartusiak Antoni gimnastyka
dr Błachno Andrzej historia kultury fizycznej, turystyka i rekreacja, olimpizm
mgr Błachno Izabella organizacja i prawo oświatowe
dr Borkowski Jacek biochemia , edukacja zdrowotna
dr Dżygóra Wiktor rozwój psychofizyczny dzieci i mołdzieży biologia
mgr Falkenberg Jacek pływanie, obóz letni, narciarstwo zjazdowe
dr Fortuna Małgorzata fizjologia, fizjologia wysiłku
mgr Gigiel Grzegorz rytmika i taniec, zabawy i gry ruchowe
mgr Harapin Leszek piłka noźna
prof. dr hab. Ignasiak Zofia anatomia
dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena medycyna wychowania fizycznego
dr Jonak Tomasz lekka atletyka
mgr Konefał Marek antropomotoryka
prof. dr hab. Kleszczyńska Halina biologia
mgr Langer Beata ćwiczenia korekcyjne
mgr Lara Wojciech piłka siatkowa, narciarstwo zjazdowe
dr Michalski Marian propedeutyka kultury fizycznej z elementami pedeutologii, metodyka nauczania ruchu
mgr Nyc Małgorzata ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej, metodyka postępowania korekcyjnego
dr hab. Ostrowska Boźena ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
mgr Palczewska Wioletta pierwsza pomoc przedmedyczna
mgr Piechocka Ewa technologia informacyjna
mgr Piepiora Paweł sporty walki
dr Pietraszewska Jadwiga antropologia
dr Pietraszewski Bogdan biomechanika
dr Posłuszny Paweł anatomia
mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata gimnastyka
prof.dr hab. Słwińska-Ochla Teresa antropomotoryka
dr Supińska Urszula metodyka wychowania fizycznego
mgr Tańska Teresa anatomia
dr Zając Józef zespołowe gry sportowe, teoria sportu