‹ powrót

Wykładowcy : Pielęgniarstwo

prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec patologia, anatomia
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska interna i pielęgniarstwo internistyczne
prof. dr hab. Halina Kleszczyńska biofizyka
dr hab. Witold Pilecki anestezjologia I pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
dr n. med. Marzena Jaworska-Pełczyńska badanie fizykalne, farmakologia
dr n. med. Grzegorz Gąszczyk rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
dr Małgorzata Fortuna fizjologia
dr Paweł Posłuszny anatomia
dr Izabela Wróblewska filozofia i etyka zawodu, zdrowie publiczne
dr Ewa Bakońska-Pacoń biochemia
dr Irena Bartusiak pedagogika
lek. med. Rafał Dżygóra podstawowa opieka zdrowotna
lek. med. Oskar Pelzer chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
mgr Maria Bąk podstawy pielęgniarstwa, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
mgr Joanna Dudek interna i pielęgniarstwo internistyczne
mgr Teresa Gola podstawy pielegniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, język migowy
mgr Wioletta Palczewska ratownictwo medyczne
mgr Bogumiła Szwed psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
mgr Renata Wojtasik podstawy pielęgniarstwa, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
mgr Renata Wysocka chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczn