WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia zawodowe na kierunku "Wychowanie fizyczne" przygotowują do pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów.

Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego jest obowiązkowy udział studentów w obozach szkoleniowych:

  • letnim, z programem szkolenia w zakresie sportów wodnych;
  • wędrownym;
  • zimowym, mającym na celu zdobycie umiejętności jazdy na nartach biegowych i zjazdowych.


W Kolegium Karkonoskim funkcjonuje Klub Uczelniany AZS, w którym podstawową grupę członków stanowią studenci kierunku wychowania fizycznego. W klubie prowadzona jest działalność sekcji sportowych: piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania, lekkiej atletyki. Reprezentanci Uczelni biorą udział w Mistrzostwach Szkół Wyższych, Lidze Międzyuczelnianej Akademickiego Środowiska Dolnośląskiego. Bardzo popularną formą działalności masowego sportu studenckiego są rozgrywki międzyrocznikowe w różnych dyscyplinach.

Prawdziwą wizytówką sportu KK jest sekcja koszykówki kobiet, która w roku 2005 awansowała do ekstraklasy.

Bogata oferta zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych pozwala studentom solidnie przygotować się do pracy w charakterze nauczycieli, a także instruktorów wychowania fizycznego. Doskonałą możliwością weryfikacji wiedzy oraz zdobycia dodatkowych umiejętności są 8 tygodniowe praktyki pedagogiczne.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w uczelniach akademickich.

Szanowny Kandydacie!

Jeżeli interesujesz się sportem, zależy ci na sprawności i dobrym zdrowiu, wiążesz swoją przyszłość z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora lub trenera to studia na kierunku wychowania fizycznego będą wymarzoną okazją do realizacji tych celów.