Władze i kierownicy

Władze Wydziału Przyrodniczego :
Dziekan – dr Andrzej Błachno
Prodziekan – mgr Wioletta Palczewska

Kierownicy Zakładów:
Kierownik Zakładu Fizjoterapii – mgr Dorota Cichoń
Kierownik Zakładu Pielęgniarskiego – mgr Teresa Gola
Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego – dr Józef Zając