Uchwały Rady Wydziału Przyrodniczego 2010

załączone pliki
UCHWAŁA NR 1 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 1 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 24.55 kB ]
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla studentów fizjoterapii- część praktyczna stanowiącemu załącznik do Uchwały nr 41/2009 Rady Wydziały Przyrodniczego z dnia 19 stycznia 2009 roku.
UCHWAŁA NR 2 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 2 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.80 kB ]
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Fizykalnej "PHYSIS".
UCHWAŁA NR 3 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 3 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.80 kB ]
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Wysiłku Fizycznego.
UCHWAŁA NR 4 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 4 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 15.85 kB ]
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: zaopiniowania szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo.
UCHWAŁA NR 5 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 5 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 16.13 kB ]
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów uzupełniających w planie studiów kierunku wychowanie fizyczne.
UCHWAŁA NR 6/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 6/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.17 kB ]
z dnia 12 lutego 2010 w sprawie: uchwalenia planów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe
UCHWAŁA NR 7 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 7 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.29 kB ]
z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo.
UCHWAŁA NR 8 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 8 /2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 19.46 kB ]
z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku fizjoterapia.
UCHWAŁA NR 9/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 9/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 0.00 kB ]
z dnia 22 marca 2010 w sprawie: wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osoby bez habilitacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze
UCHWAŁA NR 10/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 10/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 33.55 kB ]
z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 51/2009 Rady Wydziału Przyrodniczego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza Praktyk Zawodowych na kierunku pielęgniarstwo
UCHWAŁA NR 11/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 11/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.92 kB ]
z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zatrudnieniu dodatkowego opiekuna praktyk zawodowych na kierunku prowadzonym przez Wydział Przyrodniczy w roku akademickim 2009/2010
UCHWAŁA NR 12/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 12/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 21.15 kB ]
z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: wprowadzenia przedmiotów uzupełniających w planie studiów kierunku fizjoterapia
UCHWAŁA NR 13/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 13/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 24.21 kB ]
z dnia 13 czerwca 2010 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza Praktyk Zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2010/2011
UCHWAŁA NR 14/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 14/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.09 kB ]
z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza Praktyk Zawodowych na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2010/2011
UCHWAŁA NR 15/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 15/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 22.44 kB ]
z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie korekty w planie studiów niestacjonarnych dla kierunku pielęgniarstwo pomostowe - typ C
UCHWAŁA NR 16/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 16/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 16.66 kB ]
z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: zmiany w planach kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
UCHWAŁA NR 17/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 17/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 19.71 kB ]
z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczym
UCHWAŁA NR 18/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 18/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 26.74 kB ]
z dnia 24 września 2010 w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczym
UCHWAŁA NR 19/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 19/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 27.71 kB ]
z dnia 24 września 2010 w sprawie: zmiany w planach kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
UCHWAŁA NR 20/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 20/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 31.09 kB ]
z dnia 24 września 2010 w sprawie: wyrażenia opinii o zatrudnieniu opiekunów praktyk zawodowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy w roku akademickim 2010/2011
UCHWAŁA NR 21/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 21/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 25.25 kB ]
z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: kadry kształcącej na kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek pt. :Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”.
UCHWAŁA NR 22/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 22/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 27.20 kB ]
z dnia 24 września 2010 w sprawie: powołania Koordynatora Komisji ds. promocji Wydziału Przyrodniczego
UCHWAŁA NR 23/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 23/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.73 kB ]
z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: planu i programu kursu doskonalącego pod nazwą Pierwsza pomoc przedmedyczna
UCHWAŁA NR 24/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 24/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 13.87 kB ]
z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany w planach kształcenia na kierunku fizjoterapia.
UCHWAŁA NR 25/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 25/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 13.51 kB ]
z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie utworzenia kierunku kosmetologia w Wydziale Przyrodniczym
UCHWAŁA NR 26/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 26/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 13.71 kB ]
z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sylwetki absolwenta, planów i programów nauczania na kierunku kosmetologia.
UCHWAŁA NR 27/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO UCHWAŁA NR 27/2010 RADY WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO» [ 20.42 kB ]
z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: wprowadzenia oceny egzaminu praktycznego do oceny egzaminu dyplomowego.