Skład Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Najwyższym organem kolegialnym wydziału jest Rada Wydziału.
Skład i kompetencje Rady Wydziału określają Ustawa i Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Skład Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

PRZEWODNICZĄCY – dr Andrzej Błachno – Dziekan
Z – CA PRZEWODNICZĄCEGO – mgr Wioletta Palczewska – Prodziekan

Kierownicy zakładów:
- mgr Dorota Cichoń – Kierownik Zakładu Fizjoterapii
- dr inż. Mirosław Chrzanowski - Kierownik Zakładu Edukacji Techniczno-Informatyczna
- mgr Teresa Gola - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
- dr inż. Lech Kaczmarek - Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji oraz Inżynierii Bezpieczeństwa
- dr Józef Zając - Kierownik Zakładu Wychowania fizycznego

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
- prof. Rajmund Adamiec
- prof. Zbigniew Domosławski
- prof. Roman Gielerak
- prof. Zofia Ignasiak
- prof. Halina Kleszczyńska
- prof. Stanisław Kuźmiński
- prof. Tadeusz Latoś
- prof. Bogdan Miedziński
- prof. Przemysław Minta
- prof. Bożena Ostrowska
- prof. Teresa Sławińska-Ochla
- prof. Małgorzata Sobieszczańska
- prof. Tomasz Winnicki
- dr hab. inż. Andrzej Francik
- dr hab. inż. Franciszek Przystupa

W wyniku wyborów członkami Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze spośród nauczycieli akademickich zostali:

1) dr Ewa Bakońska –Pacoń
2) dr Krystyna Boroń-Krupińska
3) mgr Dorota Cichoń
4) dr Iwona Demczyszak
5) mgr Joanna Dudek
6) mgr Jacek Falkenberg
7) dr Małgorzata Fortuna
8) mgr Barbara Janiak
9) dr Marzena Jaworska-Pełczyńska
10) dr Tomasz Jonak
11) mgr Małgorzata Milko
12) mgr Małgorzata Nyc
13) mgr Andrzej Rehlis
14) dr Monika Sobolak
15) mgr Joanna Spyrka
16) dr Rafał Szafraniec

W wyniku wyborów członkami Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali:

17) mgr Alicja Kaziród
18) mgr Bogumiła Pieczychlebek.

W wyniku wyborów członkami Rady Wydziału Przyrodniczo- Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze spośród studentów zostali:

19) Monika Andrejczuk
20) Sławomir Barczak
21) Łukasz Czarnecki
22) Kamil Darol
23) Tomasz Dopart
24) Maciej Gleń
25) Mateusz Kowalenko
26) Mateusz Michalak
27) Marcin Mitura
28) Sandra Sabatowicz
29) Dawid Smaga

Przedstawiciel Związków Zawodowych z głosem doradczym:
- dr Józef Zaprucki