‹ powrót

Sieć WiFi

 

SIEĆ WiFi NA TERENIE

 

KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

 

Sieć WiFi jest dostępna dla studentów i pracowników Kolegium Karkonoskiego. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Korzystania z Sieci WiFi.

Następnie należy wypełnić Formularz Przyznania Dostępu do Sieci WiFi Kolegium Karkonoskiego. Wypełniony formularz należy osobiście złożyć w stosownym dla danego studenta, pracownika Dziekanacie. Studenci przy składaniu formularza musza okazać się dokumentem potwierdzającym, iż są studentami danego Wydziału.

Dostęp do sieci WiFi możliwy jest w danym roku akademickim w którym został złożony Formularz Przyznania Dostępu.
załączone pliki