Rekrutacja

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

I termin - 09.05 - 12.07.2011 r.
II termin - 13.07 - 28.09.2011 r.

LIMITY PRZYJĘĆ :

Fizjoterapia
- studia stacjonarne – 120 osób
- studia niestacjonarne – 100 osób

Wychowanie fizyczne
- studia stacjonarne – 75 osób
- studia niestacjonarne – 74 osób

Pielęgniarstwo
- studia stacjonarne – 50 osób

Pielęgniarstwo "Pomostowe"
- studia niestacjonarne - 100 osób

Kosmetologia*
- studia stacjonarne - 50 osób
- studia niestacjonarne - 49 osób

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW