Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo

Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka paliatywna trwa 40 godzin. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie (godzina dydaktyczna = 45 min.).
Praktyka powinna być realizowana w oddziałach opieki paliatywnej lub hospicjach.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia trwa 1 tydzień. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie, co stanowi 40 godzin dydaktycznych (czyli 5 dni x 8 godzin dydaktycznych - 45min.) Praktyka powinna być realizowana w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne trwa 2 tygodnie. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, co stanowi 80 godzin dydaktycznych (czyli 10 dni x 8 godzin dydaktycznych - 45 min.) Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, oddziale internistycznym, hospicjum.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne trwa 4 tygodnie. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie, co stanowi 160 godzin (czyli 20 dni x 8 godzin). Praktyka powinna być realizowana w oddziale pediatrycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne trwa 1 tydzień. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna by realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie, co stanowi 40 godzin (czyli 5 x 8 godz. dydaktycznych - 45 min).Praktyka powinna być realizowana w oddziale psychiatrycznym

Praktyka z zakresu przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych trwa: 80godzin. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie (godzina dydaktyczna=45 min).
Praktyka powinna być realizowana w oddziałach rehabilitacji

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawowa Opieka Zdrowotna trwa: 200 godzin. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie (godzina dydaktyczna = 45 min).
Praktyka powinna być realizowana w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Ginekologia, położnictwo i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne trwa 1 tydzień.. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie, co stanowi 40 godzin (czyli 5 dni x 8 godzin dydaktycznych - 45 min.)Praktyka powinna być realizowana w oddziale ginekologiczno-położniczym

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa trwa: 12o godz.(godzina dydaktyczna = 45 minut). Realizowana jest w formie ciągłej Praktyka powinna być realizowana w: zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczy, oddziałach wewnętrznych, oddziałach chirurgicznych.
Praktyka z zakresu przedmiotu: Interna i pielęgniarstwo internistyczne trwa: 160 godz.(godzina dydaktyczna = 45 minut). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana. w oddziale internistycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne trwa: 160 godz. (godzina dydaktyczna = 45 minut). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej Praktyka powinna być realizowana w oddziale chirurgicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne trwa: 80 godz. Praktyka realizowana jest w formie ciągłej ,(godzina dydaktyczna = 45min.). Praktyka powinna być realizowana w oddziale neurologicznym.