Praktyki i obozy na kierunku WF

Praktyki i obozy na kierunku WF

PRAKTYKI
Studenci kierunku wychowanie fizyczne odbywają zgodnie z programem nauczania dwie praktyki:
1/ praktykę asystencką po II semestrze studiów w wymiarze 80 godzin 20 dni po 4 godziny dziennie) w miesiącu wrześniu. Praktyka ta jest realizowana w szkołach podstawowych w klasach I-VI
2/ praktykę pedagogiczną realizowaną w gimnazjum w wymiarze 4 tygodniowym ( 20 dni po 4 godziny dziennie) w miesiącu wrześniu .

W trakcie trwania praktyki studenci zobowiązani są do zrealizowania następujących zadań:
a) Zapoznania się ze strukturą organizacyjną i warunkami pracy szkoły jako instytucji oświatowo - wychowawczej.
b) Praktycznego poznania organizacji i realizacji procesu nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej.
c) Poznania w praktyce właściwości psychofizycznych, stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
d) Opanowania podstawowych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego.

OBOZY
Studenci kierunku wychowanie fizyczne uczestniczą w trzech obozach szkoleniowych:
1. Obóz letni w Olejnicy realizowany w ramach II semestru studiów w wymiarze 49 godzin. Termin realizacji obozu dla studentów I roku to 15-22 .08.2010 r.
2. Obóz szkoleniowy z zakresu narciarstwa zjazdowego w ramach III semestru studiów w wymiarze 30 godz.
3. Szkolenie z zakresu narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej realizowane w ramach V semestru studiów w wymiarze 15 godzin.