Komisje Wydziałowe

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Przewodniczący: mgr Wioletta Palczewska – prodziekan WPT
Członkowie:
1. prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński
2. prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
3. dr Irena Bartusiak
4. mgr Barbara Janiak
5. mgr Joanna Dudek
Kierownicy zakładów:
1. dr Mirosław Chrzanowski
2. dr Lech Kaczmarek
3. dr Józef Zając
4. mgr Dorota Cichoń
5. mgr Teresa Gola
Studenci:
1. Paulina Gotowt
2. Arkadiusz Belowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Koordynator: dr Wiktor Dżygóra
Członkowie:
Dr Andrzej Błachno – Dziekan
Mgr Wioletta Palczewska – prodziekan
Mgr Dorota Cichoń – Kierownik Zakładu Fizjoterapii
Mgr Teresa Gola – Kierownik Zakładu Pielęgniarskiego
Dr Józef Zając – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Przewodniczący: dr Andrzej Błachno – dziekan WPT
Członkowie:
1. dr hab. inż. Franciszek Przystupa
2. prof. Teresa Sławińska – Ochla
3. dr Dariusz Milko
4. mgr Maria Bąk
Studenci:
1. Maciej Śliwa
2. Mateusz Kowalenko

KOMISJA DS. PROMOCJI WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO
Koordynator: dr Tomasz Jonak